Ciele občianskeho združenia KALIMBA

Cieľom našej činnosti je:

  1. podpora a rozvíjanie záujmovej činnosti detí a mládeže,
  2. organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových akcií,
  3. rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho nadania a rozumových aj fyzických schopností,
  4. výchova zameraná na posilňovanie úcty k ľudským právam a základným slobodám,
  5. rozvíjanie názorov a postojov u detí a mládeže.


.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky