Jasličková pobožnosť s názvom "Darček menom láska"

06.01.2020

Zišli sme sa vo vianočnom čase dňa 6.1.2020 v rímskokatolíckom kostole v Baškovciach.              OZ Kalimba,deti a birmovanci z našej obce Baškovce zorganizovali v spolupráci s milými hosťami,speváckou skupinou Vešela Ĺubiša, krásnu jasličkovú pobožnosť a trojkráľové vystúpenie s názvom "Darček menom láska".  Deti a birmovanci v úvode vystúpili a prostredníctvom básní, piesní príbehov a vinšovačiek nás preniesli do Betlehema k malému Jeziškovi v jasličkách. Každý z nás mu sľubuje , že ho bude viac milovať, že bude poslúchať svojich rodičov, že bude dobrým kamarátom. 

Vianočný čas - čarovné slová, ktoré vo všetkých podobách skloňujú všetci ľudia dobrej vôle na celom svete. Spolu s deťmi sme ukázali týmto krásnym vystúpením ,že máme malého Ježiška radi a to je ten nás spoločný darček pre Neho -LÁSKA. 

Týmto sa chceme veľmi pekne poďakovať malým deťom aj tým väčším a všetkým rodičom, ktorý obetovali svoj voľný čas a pohodlie a pomohli či už dobrou radou, pomocou a podporou pri zrealizovaní tohto trojkráľového vystúpenia. Patri im veľké ďakujem.

A taktiež ďakujeme vzácnym hosťom Vešeľa Lubisa za vystúpenie plné krásnych piesní, vinšovačiek a radosti z narodenia nášho Spasiteľa. 

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky